facebook

linkedin

kontakt

En ny start
En ny start
En ny start
En ny start
En ny start
En ny start
En ny start
En ny start
En ny start
En ny start

Sygemeldt, og hvad så?

Det at være sygemeldt har stor indflydelse på ens hverdag, og har man været syg i en længere periode, har det også stor betydning for, hvordan man vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan være svært for mange. Vi tilbyder forløb, hvor folk kommer i et praktikforløb på kontor i et lukket system, som vi kalder for legestue, hvor man øver sig i det, der ligner en normal virksomhed, og som kan åbnes op efter behov til omverdenen.

En sygemelding af længere varighed har stor betydning for den enkelte person og dennes familie og omgangskreds. Ens netværk kan blive meget indskrænket, og det at bruge netværket for at vende tilbage til arbejdsmarkedet er ikke altid en mulighed.

Samtidigt med at man har været uden for ens normale arbejdsområde, skal man måske forholde sig til, at man ikke kan vende tilbage til samme område eller skal ind i en helt ny branche og lære noget helt nyt.

Vi kan hjælpe med at afdække ens arbejdsevne i forhold til arbejdstid, funktioner, belastninger og skånehensyn. Vi kan også være med til at definere et mål eller delmål og skabe sammenhæng.

Vi oplærer og opkvalificere borgeren til at kunne søge en stilling, hvor der er opøvet funktioner, der kan gøre det attraktivt for arbejdsgivere at ansætte vedkommende, da der er blevet øvet nogle funktioner, der mangler for mange arbejdsgivere, og som kan være med til også at skabe værdi i en virksomhed.

Forløbene kan være af kortere eller længere varighed og aftales løbende og individuelt.

Det er en forudsætning, inden man kommer hos os, at man har kendskab til PC'er og har mod på at starte et forløb hos os.

Vi har bl.a. også specialiseret os som mentorer i sygemeldte borgere, der er eller har været ramt af stress og depression, og som skal udredes og/eller støttes for at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi skaber et netværk for den sygemeldte, som øger chancen for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, men som også giver værdi i hverdagen.

Prisen aftales individuelt fra borger til borger alt efter, hvad der skal bruges af resourcer.

Ressourceforløb med afdækning af arbejdsevne aftales løbende efter aftale.

Der kan tilknyttes en mentor til undervisning og prakikforløb, som støtter personer til at få et godt udbytte af forløbet.